Hvad Består CO2 Af?

Skrevet d. 13. October 2020
Pixabay

De fleste ved, at CO2 ikke er godt for klimaet, men hvad består CO2 af? CO2 kaldes også for kuldioxid. Kuldioxid er en luftart, der ikke kan ses eller lugtes. CO2 er en naturlig del af atmosfæren. 

CO2 udledes, når mennesker og dyr trækker vejret. Selv træer udgiver CO2 via respiration. Ligesåvel som at CO2 er en naturlig del af atmosfæren, så er den også nødvendig for, at træer og planter kan gro, da de skal bruge CO2 for at vokse.

CO2 består af kulstof og oxygen

Den kemiske betegnelse for kuldioxid er CO2. Betegnelsen angiver, at CO2 består af et kulstofatom (C) og to oxygenatomer (O2).

Den øgede population har en direkte påvirkning på den udledte mængde af CO2 i atmosfæren. Ikke blot fordi flere trækker vejret, men også fordi det har ført til fældning af store skovområder og øget brug af fossile brændstoffer som olie, naturgas og kul. 

Det øgede forbrug af fossile brændsler tog for alvor fat i 1800-tallet i forbindelse med industrialiseringen. Udviklingen fortsatte gennem hele 1900-tallet, hvor det først var i 1980'erne, at man for alvor begyndte at tænke lidt over den øgede forurening og udledning af CO2.

Det er dog først i det 21. århundrede, at der er begyndt at komme konkrete tiltag, der forsøger at reducere mængden af den CO2, der hver dag udledes i atmosfæren. 

I 2017 blev den samlede danske CO2-udledning opgjort til 51.200.000 tons CO2, hvilket svarer til 0,11 procent af den globale udledning. 

Selv med det store fokus på vedvarende energi og alternativer til kul, olie og gas, så stiger forbruget af disse energikilder stadig år for år.

Tak til avXperten

Vi siger til sidst tak til avXperten for deres støtte til dette indlæg. På deres webshop finder du alverdens elektronik, heriblandt smarte headphones med bluetooth, segboards eller måske en walkie talkie pakke til ungerne.

Næste indlæg
Hvordan forurener plastik miljøet?
Plastik må siges at være en smart og ufattelig udbredt opfindelse, som stortset alle mennesker møder…
Læs mere
Hvorfor er plastik skadeligt for miljøet
Plastik er et genialt materiale og er en kæmpe stor del menneskets dagligdag.  Plastik er bill…
Læs mere
Er el-løbehjul gode for miljøet?
El-biler skulle være gode for miljøet, da de udleder mindre CO2 i forbindelse med selve kørslen, end…
Læs mere