Hvad Består CO2 Af?

Skrevet d. 13. October 2020
Pixabay

De fleste ved, at CO2 ikke er godt for klimaet, men hvad består CO2 af? CO2 kaldes også for kuldioxid. Kuldioxid er en luftart, der ikke kan ses eller lugtes. CO2 er en naturlig del af atmosfæren. 

CO2 udledes, når mennesker og dyr trækker vejret. Selv træer udgiver CO2 via respiration. Ligesåvel som at CO2 er en naturlig del af atmosfæren, så er den også nødvendig for, at træer og planter kan gro, da de skal bruge CO2 for at vokse.

CO2 består af kulstof og oxygen

Den kemiske betegnelse for kuldioxid er CO2. Betegnelsen angiver, at CO2 består af et kulstofatom (C) og to oxygenatomer (O2).

Den øgede population har en direkte påvirkning på den udledte mængde af CO2 i atmosfæren. Ikke blot fordi flere trækker vejret, men også fordi det har ført til fældning af store skovområder og øget brug af fossile brændstoffer som olie, naturgas og kul. 

Det øgede forbrug af fossile brændsler tog for alvor fat i 1800-tallet i forbindelse med industrialiseringen. Udviklingen fortsatte gennem hele 1900-tallet, hvor det først var i 1980'erne, at man for alvor begyndte at tænke lidt over den øgede forurening og udledning af CO2.

Det er dog først i det 21. århundrede, at der er begyndt at komme konkrete tiltag, der forsøger at reducere mængden af den CO2, der hver dag udledes i atmosfæren. 

I 2017 blev den samlede danske CO2-udledning opgjort til 51.200.000 tons CO2, hvilket svarer til 0,11 procent af den globale udledning. 

Selv med det store fokus på vedvarende energi og alternativer til kul, olie og gas, så stiger forbruget af disse energikilder stadig år for år.

Tak til avXperten

Vi siger til sidst tak til avXperten for deres støtte til dette indlæg. På deres webshop finder du alverdens elektronik, heriblandt smarte headphones med bluetooth, segboards eller måske en walkie talkie pakke til ungerne.

Næste indlæg
Hvordan kan jeg hjælpe miljøet?
Miljøet er et stort og diskuteret tema, du aldrig helt kan undgå at høre om i hverdagen. Der bliver …
Læs mere
Hvad gør genbrug for miljøet?
Genbrug er altid en god ting, ikke mindst for miljøet, da der ikke skal bruges nye råvarer til gen…
Læs mere
Hvorfor skal vi passe på miljøet?
Vi skal alle sammen være med til at passe på miljøet, hvis vi gerne vil være med til at nyde den i…
Læs mere